Nazwa grupy Normy Rysunek
Kołki
Wpusty
Kliny
Nity
Nitokołki
Pierścienie osadcze
Pierścienie zabezpieczające do wałów  DIN 6799
Zawleczki