Nazwa grupy Normy Rysunek
Kołki walcowe  PN 85021
 DIN 6325
 DIN 1473
Kołki sprężyste  DIN 1481