Nazwa grupy Normy Rysunek
Kliny wpuszczane  DIN 6886 A
Kliny z noskiem  DIN 6887 N