Nazwa grupy Normy Rysunek
Pierścienie ZEWNĘTRZNE  DIN 471
Pierścienie WEWNĘTRZNE  DIN 472
 PN 85111 W