Nazwa grupy Normy Rysunek
Wpusty pryzmatyczne  DIN 6885 A
 PN 85005
 wg rys.
Wpusty czółenkowe  DIN 6888