Nazwa grupy Rysunek
Kotwa rozporowa
Tuleja rozporowa
Kołki rozporowe
Haczyki proste, sufitowe
Kołki metalowe do wbijania
Zamocowanie do ścian kartonowo-gipsowych
Łącznik do mocowania izolacji z trzpieniem
Łączniki do drewna
Systemy tras kablowych
Profile aluminiowe
Profile do płyt kartonowo-gipsowych
Kotwy budowlane
Opaski i obejmy
Klamra zatrzaskowa