Nazwa grupy Rysunek
Ceownik aluminiowy
Dwuteownik aluminiowy
Kątowniki aluminiowe
Teowniki aluminiowe
Rurka aluminiowa
Sztangi aluminiowe