Nazwa grupy Rysunek
Śrubowe łączniki rozporowe (kotwy) SŁR
Uniwersalne łączniki rozporowe (kotwy) UŁR
Łączniki rozporowe pierścieniowe (kotwy) PSR
Śrubowe łączniki (kotwy) do mocowania ościeżnic