Nazwa grupy Rysunek
Wkręty samogwintujące (blachowkręty)
Wręty samowiertne
Wkręty farmerskie
Wkręty montażowe z łbem SOCZEWKOWYM z podkładką (bez wiertełka)
Wkręty z łbem sześciokątnym z podkładką ( RB )