Nazwa grupy Normy Rysunek
Wkręty z gwintem metrycznym z łbem WALCOWYM WYPUKŁYM
Wkręty z gwintem metrycznym z łbem STOŻKOWYM PŁASKIM
Wkręty z gwintem metrycznym z łbem STOŻKOWYM SOCZEWKOWYM
Wkręty z gwintem metrycznym z łbem WALCOWYM  DIN 84
 PN 82215
Wkręty z łbem WALCOWYM DIN 84 (IMPORT)  DIN 84
Wkręty z gwintem metrycznym DOCISKOWE bez łba
Wkręty z gwintem metrycznym SOCZEWKOWE z podkładką RO 1001