Nazwa grupy Rysunek
Wyroby wg rys RB
Wyroby rys. ASmet