Nazwa grupy Normy Rysunek
Śruby z łbem WALCOWYM z gniazdem sześciokątnym (ampulowe)
Wkręty z łbem STOŻKOWYM z gniazdem sześciokątnym
Śruby z łbem KULISTYM z gniazdem sześciokątnym
Śruby pasowane z łbem walcowym  ISO 7379
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym