Nazwa Rysunek typ
Uniwersalne łączniki rozporowe (kotwy) UŁR